Tương Tác Bất Lợi Của Nghệ

Tương Tác Của Nghệ Với Một Số Loại Thuốc

Sự tương tác bất lợi của nghệ đối với một số loại thuốc là một hiện tượng rất phổ biến. Điều mà người dùng nghệ cần lưu ý không chỉ là sử dụng khi nào hay sử dụng bao nhiêu mà là nên tránh dùng nghệ chung với thuốc điều trị nào. Vấn đề đặt ra là: Những loại thuốc điều trị nào sẽ bị ảnh hưởng khi dùng chung với nghệ?
Back to top button
Close